Partnerské pakety

Na této formě spolupráce se podílejí společnosti/korporace, které chtějí být propagovány organizací CloudPartners, ale není v jejich zájmu starat se o rozvoj cloudových služeb.

Gold partner

 • Možná participace na přípravě všech odborných seminářů a newsletterů v průběhu roku s umístěním loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Účast na CloudPartners Award – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Propagace na webu cloudpartners.cz v sekci partnerů a propagace partnera v rámci novinek na sociálních sítích a všech online publikacích.
 • Volný vstup na „CloudPartners Day“ .
 • Bezplatné zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů

Silver partner

 • Možná participace na přípravě vybraných odborných seminářů a newsletterů v průběhu roku s umístěním loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Účast na CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Propagace na webu cloudpartners.cz v sekci partnerů a propagace partnera v rámci novinek na sociálních sítích a vybraných online publikacích.
 • Volný vstup na „CloudPartners Day“.
 • 50% sleva na zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů.

Bronze partner

 • Možná participace na přípravě vybraných odborných seminářů a newsletterů v průběhu roku s umístěním loga (propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Účast na CloudPartners Awards – Czech election (hodnotící poradci).
 • Propagace na webu cloudpartners.cz v sekci partnerů a propagace partnera v rámci novinek na sociálních sítích a vybraných online publikacích.
 • Zvýhodněný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic.

partner@cloudpartners.cz

Možnosti členství

 • Na této formě spolupráce se podílejí společnosti/korporace, které chtějí být propagovány organizací CloudPartners a zároveň je v jejich zájmu participovat na rozvoji cloudových služeb.

OSVČ, FO, FOP

 • Osoby samostatně výdělečně činné, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, které se zabývají oblastí cloudových služeb a chtějí být informovány o novinkách z této oblasti. Zároveň chtějí napomáhat vytváření lepšího povědomí o využití Cloudu v reálném životě.
 • Členové této úrovně mají možnost konzultací týkajících se vybraných témat, která CloudPartners propaguje a řeší v rámci svého směřování.
 • Také členové této úrovně mohou v průběhu roku participovat na přípravě vybraných publikací, odborných seminářů či newsletterů a umísťovat loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Členové této úrovně mají právo účastnit se CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Členové této úrovně mají právo 1 hlasu.
 • Zvýhodněný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic do 30%.
 • 30% sleva na zařazení člena do „Katalogu důvěryhodných služeb“ a zveřejnění seznamu jeho projektů.
 • Členové CloudPartners mají možnost využívat affiliate program.

SME a START-UP

 • Začínající firma (do 3 let od vzniku společnosti) nebo malá společnost, která se zaobírá oblastí cloudových služeb a chce být informována o novinkách z této oblasti. Zároveň chce napomáhat vytváření lepšího povědomí o využití Cloudu v reálném životě.
 • Členové této úrovně mají možnost konzultací týkajících se vybraných témat, která ClouPartners propaguje a řeší v rámci svého směřování.
 • Členové této úrovně mohou v průběhu roku participovat na přípravě vybraných publikací, odborných seminářů či newsletterů a umísťovat loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Členové této úrovně mají právo účastnit se CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Členové této úrovně mají právo 2 hlasů.
 • Členům této úrovně je poskytnuta možnost propagace na webu cloudpartners.cz v sekci členů a propagace členství v rámci novinek na sociálních sítích i v online publikacích.
 • Zvýhodněný vstup na „CloudPartners Day“ do 60%.
 • 60% sleva na zařazení člena do „Katalogu důvěryhodných služeb“ a zveřejnění seznamu jeho projektů.
 • Členové CloudPartners mají možnost využívat affiliate program.

FIRMA (organizace) nebo datové centrum

 • Firma (organizace) nebo datové centrum, které se zaobírají oblastí cloudových služeb a chtějí dostávat informace o novinkách a dostupné legislativě z této oblasti. Zároveň chtějí napomáhat vytváření lepšího povědomí o využití Cloudu v reálném životě.
 • Členové této úrovně mají hlasovací právo ohledně témat, která CloudPartners propaguje a řeší v rámci svého směřování.
 • Členové této úrovně mohou v průběhu roku participovat na přípravě všech publikací, odborných seminářů či newsletterů a umísťovat loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Členové této úrovně mají právo účastnit se CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Členové této úrovně mají právo 3 hlasů.
 • Členům této úrovně je poskytnuta možnost propagace na webu cloudpartners.cz v sekci členů a propagace členství v rámci novinek na sociálních sítích a v online publikacích.
 • Volný vstup na „CloudPartners Day“.
 • Bezplatné zařazení člena do „Katalogu důvěryhodných služeb“ a zveřejnění seznamu jeho projektů.
 • Členové CloudPartners mají možnost využívat affiliate program.

CloudPartners vytváří odborné prostředí pro všechny zájemce o oblast Cloud Computingu a cloudových služeb. Ve snaze co nejlépe uvědomit veřejnost o existenci cloudových služeb a jejich možnostech, pracuje na mnoha zajímavých projektech, kde oslovuje zájemce ke vzájemné spolupráci. Každá kooperace může přinést nespočet výhod a posouvat tak vývoj Cloudu neustále kupředu.

clen@cloudpartners.cz