Přemýšlíte, jak naložit se svými daty? Oblast poskytování cloudových služeb se na poli moderních technologií stává stále více populární a kontinuálně získává přízeň nových segmentů, ať už se jedná o velké korporace, malé či střední podniky, jedince, start-upy nebo jiné organizace. Využití cloudových uložišť představuje řadu nesporných výhod a zjednodušuje tak každodenní pracovní proces.

Cloudová uložiště nebo též online uložiště nabízí možnosti zálohování, sdílení, archivaci i přístup k datům z nejrůznějších míst a umožní vám tak pracovat s vlastními daty odkudkoliv. Prostřednictvím technologií jako jsou například notebook, tablet, mobil atd. můžete aktivně nakládat s vlastními soubory a sdílet je mezi různé uživatele. Přistupovat k jednotlivým datům lze prostřednictvím webové stránky, mobilní aplikace nebo přes složky ve vašem počítači. Díky automatické synchronizaci, kterou lze zajistit instalací synchronizačního programu máte data neustále aktualizovaná a nic nebrání pohodlnému plnění vašich pracovních povinností.
Do výčtu jednotlivých výhod vztahujících se na využívání cloudových uložišť řadíme:

 • Zálohování dat
  Soubory, které uložíte do prostředí Cloudu se po dokončení automatické synchronizace zálohují. Pokud vás postihne nehoda například v podobě rozbitého počítače nebo jeho krádeže, budete mít stále přístup ke všem aktuálním souborům. Toto je značný benefit oproti zálohování dat pomocí flash nebo pevných disků.
 • Sdílení souborů
  Sdílení jednotlivých souborů a dat je jednou ze zásadních výhod cloudového uložiště. Vaše fotografie, videa a jiné dokumenty můžete velmi snadno sdílet. Pokud zvolené soubory nahrajete do synchronizované složky, stačí jen danému příjemci zaslat odkaz ke stažení. V takovém případě má dotyčný přístup k vámi zpřístupněnému souboru nikoliv však k vašim ostatním osobním datům.
 • Přístup k souborům
  V případě, že máte k dispozici internetové připojení, můžete se ke svým datům dostat z místa odkudkoliv zrovna potřebujete. Stačí, když si stáhnete aplikaci do telefonu či tabletu nebo využijete k přihlášení prohlížeč na jakémkoliv jiném počítači. Díky této dostupnosti je manipulace s vašimi soubory značně jednodušší.
 • Obnovení souborů
  Pokud se rozhodnete, že byste se rádi vrátili k datům, které jste smazali, můžete takové soubory po určitý čas opět obnovit. Co se týče délky lhůty daného obnovení, záleží na poskytovateli. Délka se může u každého poskytovatele cloudových služeb lišit.
 • Verzování souborů
  Některá cloudová uložiště vám mohou nabídnout tzv. funkci verzování, která umožní uživateli návrat k předchozí verzi zvoleného souboru.

Každá problematika má vždy světlé i tmavší stránky a stejně tak i cloudová uložiště mají krom svých výhod i své nevýhody.

 • Připojení k internetu
  Používání Cloudu vyžaduje co nejrychlejší připojení k internetu bez limitu přenesených dat, aby byla zabezpečena bezproblémová funkčnost.
 • Bezpečnost, solidnost, soukromí
  Hlavním tématem v celé oblasti Cloudu je bezpečnost. Pokud chcete mít vaše soubory v bezpečí je dobré si předem prověřit různé poskytovatele. V této oblasti ovšem neplatí, že čím známější je poskytovatel tím lepší zabezpečení dat poskytuje. Každý poskytovatel je jiný a nabízí různé smluvní i provozní podmínky. Některý poskytovatel vám může zabezpečit lepší ochranu dat (např. v podobě monitorování přístrojů, ze kterých došlo k připojení k účtu), jiný však tento způsob ochrany do svých služeb zahrnovat nemusí. Avšak pro potřeby běžného uživatele, který využívá cloudové uložiště na zálohu souborů, ve kterých nemá uložené citlivé údaje lze nalézt většinu poskytovatelských firem, které zaručují dostatečně velkou spolehlivost. Pokud bychom se na otázku bezpečnosti zaměřili u firem jako jsou Google, Apple nebo Dropbox, může i zde nastat situace, kdy vyhoří servery, nebo se někdo dostane přes šifrování, ale rozhodně je pravděpodobnost mnohonásobně menší než u jakékoliv menší firmy.