Snažíme se jít vstříc každé příležitosti a podporovat povědomí o existenci cloudových služeb! Jako účastníci prezentace jsme se zabývali poskytování základních informací o využívání Cloudu, jeho možnostech a seznamovali účastníky s aktivitami CloudPartners. Pokud se chcete i vy dozvědět o výhodách těchto služeb, sledujte nás na webových stránkách https://www.cloudpartners.cz