CloudPartners.cz

CloudParners je nezávislá nezisková organizace s dvouúrovňovou hierarchickou strukturou, jejímž členem může být každý partner země, za předpokladu dodržování statusu organizace CloudPartners.

CloudPartners je organizací složenou z více než 5 asociací CloudPartners v celé Evropě a je domovem pro více jak 800 členů ze všech koutů České republiky.

Odebírat novinky
CloudPartners poskytuje orientaci, pomoc a osvědčené postupy, jakožto i poskytování podpůrných služeb. Podporujeme vytváření sítě pro sdílení informací mezi zákazníky a poskytovateli Cloudových služeb po celé České republice.

CloudPartners pomáhá poskytovatelům a zákazníkům Cloudových služeb při jejich cloud-migraci a inovacích na Evropské kvalitativní úrovni pro globální nasazení.

Naší misí je budování povědomí o Cloudu a navrhovat procesy i standardy, které budou v této oblasti později převzaty. Dále je naším cílem budování nejen pan-evropské sítě, ale i budování celého ekosystému mezi dodavateli/poskytovateli a příjemci těchto služeb.

V neposlední řadě tvoříme silné vztahy s Evropskými autoritami, Komisí či Parlamentem a tímto podporujeme rozvoj a růst celého “cloud-průmyslu”.

CloudPartners je celoevropské, dodavatelsky neutrální centrum pro sdílení informací mezi zákazníky, poskytovateli, start-upy a výzkumnými institucemi. CloudPartners udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit IT a byznys.

CloudPartners šíří informace o nových byznys modelech či příležitostech zejména pro malé i střední podniky a podporuje rozvoj jednotného evropského digitálního trhu.

  • Kolik firem zálohuje svá data do cloudu na denní bázi 49% 49%
  • Kolik firem považuje cloud za stejně bezpečný nebo bezpečnější než vlastní zdroje 87% 87%
  • Kolik firem zálohuje svá data do cloudu na měsíční či týdenní bázi 68% 68%

CloudPartners udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit IT a byznys z pohledu poskytovaní cloudových služeb a jejich důvěryhodnosti.

Andrej Hyben

zastoupení CloudPartners v České republice

Na čem nám záleží

t

Právní spolehlivost

Daní za flexibilitu je určité omezení v disponování s podmínkami v rámci poskytování služeb a omezení možností přizpůsobit cloudové aplikace potřebám zákazníka. Pomůžeme Vám s implementací a právními předpisy.

Spokojenost partnerů

Jakým způsobem mezi sebou může komunikovat dodavatel a zákazník? Jak určit kde jsou data v cloudu? Jak obhájit bezpečnost řešení? Na tyto otázky známe odpovědi.

Znalostní společnost

Znalostní společnost je koncepce, která vzdeláváním vede k rozvoji a zdokonalování. Nabízíme databázi znalostí o cloudu a poradenství při implementaci řešení.

Co je to Cloud Computing

Cloud Computing je nová cesta distribuce zdrojů výpočetní techniky, ale rozhodně to není nová technologie. Jedná se o filozofii, která definuje služby nabízející výpočetní výkon, datové úložiště, aplikace a prostředí pro jejich vývoj dle potřeby zákazníka. Podstatou...

číst více

Katalog služeb

Členové CloudPartners mají právo čerpat výhody a služby, které poskytuje CloudPartners. Konkrétní služby jsou uvedeny v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni, jsou pevně dané....

číst více

Způsob podpory organizace CloudPartners

Partnerské pakety Na této formě spolupráce se podílejí společnosti/korporace, které chtějí být propagovány organizací CloudPartners, ale není v jejich zájmu starat se o rozvoj cloudových služeb. Gold partner Možná participace na přípravě všech odborných seminářů a...

číst více

Co můžete čekat od CloudPartners

Jaké možnosti CloudPartners CZ přináší CPCZ ve své podstatě představuje možnosti široké spolupráce v několika oblastech. Z hlediska marketingu CC vytváříme propagační platformu pro šíření inovací v oblasti sdílené infrastruktury. V rámci organizace CloudPartners se...

číst více

Porovnání cloudových uložišť 2017

Při rozhodování, jakého zvolit poskytovatele cloudového uložiště, aby splňoval naše očekávání a byl na míru z hlediska očekávaných potřeb, je cena jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejvíce zákazníků lze přilákat na nabídku poměrně velkého úložného místa, které je...

číst více

Vyšlete svá data do oblak!

Přemýšlíte, jak naložit se svými daty? Oblast poskytování cloudových služeb se na poli moderních technologií stává stále více populární a kontinuálně získává přízeň nových segmentů, ať už se jedná o velké korporace, malé či střední podniky, jedince, start-upy nebo...

číst více

Neváhejte se ozvat

Pokud máte zájem se s nami spojit, budeme rádi když tak udeláte pomocou nasledovního odkazu.