Je virtualizace již zapomenutá? Nebo nadobro odepsaná?

Je virtualizace již zapomenutá? Nebo nadobro odepsaná?

Je virtualizace opravdu zapomenuta? Tohle byste si určitě mysleli, pokud jste se účastnili nedávných akcí od IDC Directions ohledně výzkumu virtualizace. Analýza IDC poskytla cenné informace a náhled na všechny věci okolo digitální transformace byznysu, Cloud, AI,...

Implementace GDPR

Ode dneška nám zbývá už jenom 300 dní do implmentace GDPR direktivy z Evropské Unie. Zdroje: http://www.eugdpr.org/ http://www.ioosu.org/

Cloud v bankovním sektoru

Technologická transformace ke cloudům zdomácněla napříč celým byznys spektrem. Rozdíl mezi bankovním a například telco sektorem je v míře akceptace změny a ochoty přesunout data z fyzických serveroven do cloudu. Hospodárnost a efektivita využívaného prostoru však nutí...
Cloud Computing – základní rozdělení

Cloud Computing – základní rozdělení

Poskytovatelé Cloud Computingu nabízí své služby přes tři různé typy modelů a to IaaS, SaaS a PaaS. Těmto modelům se říká tzv.„servicemodels“. Dále existují Cloudy z pohledu tzv. vývojových modelů, a to jsou typy veřejný, soukromý a hybridní Cloud. Existují také...
Co je to Cloud Computing

Co je to Cloud Computing

Cloud Computing je nová cesta distribuce zdrojů výpočetní techniky, ale rozhodně to není nová technologie. Jedná se o filozofii, která definuje služby nabízející výpočetní výkon, datové úložiště, aplikace a prostředí pro jejich vývoj dle potřeby zákazníka. Podstatou...
Katalog služeb

Katalog služeb

Členové CloudPartners mají právo čerpat výhody a služby, které poskytuje CloudPartners. Konkrétní služby jsou uvedeny v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni, jsou pevně dané....
Způsob podpory organizace CloudPartners

Způsob podpory organizace CloudPartners

Partnerské pakety Na této formě spolupráce se podílejí společnosti/korporace, které chtějí být propagovány organizací CloudPartners, ale není v jejich zájmu starat se o rozvoj cloudových služeb. Gold partner Možná participace na přípravě všech odborných seminářů a...
Co můžete čekat od CloudPartners

Co můžete čekat od CloudPartners

Jaké možnosti CloudPartners CZ přináší CPCZ ve své podstatě představuje možnosti široké spolupráce v několika oblastech. Z hlediska marketingu CC vytváříme propagační platformu pro šíření inovací v oblasti sdílené infrastruktury. V rámci organizace CloudPartners se...