Na konferenci CLASS 2016 se setkají účastníci z oblastí jako jsou Smart Cities, Smart Energy, inteligentní dopravní systémy, pokročilá výroba, a eHealth.

 

class

 

Evropská Cloud iniciativa – Vytvoření konkurenceschopné datové a znalostní ekonomiky v Evropě se zaměřuje na posílení postavení Evropy v oblasti inovací, zvýšení konkurenceschopnosti evropských zemí a regionů a na vytvoření Jednotné Digitálního Trhu v Evropě.

Konference CLASS bude zkoumat budoucí směřování Cloud computingu v Evropě ve výše zmíněných aplikačních oblastech. Hlavním cílem je posílit spolupráci mezi průmyslem a akademickou obcí v rámci Evropy na základě jednotné vize pro Cloud Computing a budoucnost internetu, a co je důležitější, jak mohou těžit z takové spolupráce.

Stejně tak jsou vítáni uživatelé a poskytovatelé cloudových služeb aby prezentovali své výsledky, potřeby a nabídky. Konference umožňuje účastníkům prezentovat jejich výsledky a produkty, stejně tak si mohou vzájemně vyměnit své poznatky a iniciovat spolupráci. Konference umožní představit prezentace a workshopy.

 

Témata, kterým se Konference bude věnovat

 

 • Smart Cities, Communities, Urban Life and Mobility
 • Smart Agriculture & Smart Wood
 • SMART Factory & Industry 4.0
 • eHealth & Well-Being
 • další oblasti

 

z technologického hlediska

 • cloud computingff
 • Internet of things
 • Big Data Techologies
 • 5G
 • Software Defined Networking
 • Network Function Virtualisation
 • Service Function Chaining
 • Cybersecurity

 

Z organizačního hlediska

 • Testování a experimentování s novými technologiemi za účelem urychlit nastavení standardů, včetně veřejného a soukromého sektoru
 • Digitální veřejné služby – modernizace veřejných digitálních služeb za účelem učinit z EU lepší místo na život, práci a investice
 • Volný pohyb dát- odstranění zbytečných omezení a sladění národních systémů pro snadnější pohyb dat v celé EU
 • Dovednosti a pracovní místa – posílení průmyslu a výzkumných organizací v Grand Coalition pro Digital Jobs a podnítit závazek pro průmysl aby přijal další opatření
 • Lepší porozumění kvalifikačních požadavků pro nové technologie ve všech odvětvích ekonomiky
 • Koordinace mezi jednotlivými národními iniciativami jako jsou Industrie 4.0 v Německu, Smart industry v Nizozemsku a na Slovensku, Fabbrica Inteligente v Itálii nebo Industrie du Futur ve Francii

Na konferenci Cloud Assisted Services Conference – CLASS 2016 se setkají klíčoví hráči ze světa Cloudu a Big Data aby prodiskutovali vědecké výzvy, požadované politiky a dostupné technické řešení. Zvláštní pozornost bude věnována prezentací digitálních potřeb, a pokroku v celém regionu jihovýchodní Evropy.

Konference CLASS 2016 má v úmyslu vybudovat pevnou síť zaměřenou pro malé a střední podniky a umožnit jim představit jejich práci prostřednictvím prezentací.

Prosím pošlete své příspěvky na konferenci zde: https://easychair.org/conferences/?conf=classconference2016

Agenda Scope

 

• Křížení regionálních příležitostí s tématy z ICT Work programu Evropské komise
• Upravení místních digitálních strategií z regionů, včetně severního Německa, jižního Řecka, východního Itálie, západního Maďarska a Rumunska
• Podpora participace potencionálních subjektů, jako jsou malé a střední firmy
• Zapojení národních výzkumů a vývojů do Jednotného Digitálního Trhu a Cloudu (prostřednictvím workshopů a panelových diskusí)

Sledujte nás na stránce eventu: http://www.cloudconference.eu
Instrukce pro autory: https://www.dropbox.com/sh/qnjsrgfu0ghea3f/AAAbcOvImJFaxgvGVnlZhX-Ua?dl=0