I přesto, že je dnes již běžnou a nedílnou součástí našeho života, je internet stále poměrně mladou technologií. Česká republika se do sítě internetu poprvé připojila před 25 lety. S dalším rozvojem internetového prostředí přichází nový trend: velmi masivně se rozvíjí technologie a sítě, kde spolu komunikují „věci“ – přesněji řečeno senzory a čidla – jejich komunikace spočívá ve využití speciálního datového protokolu. Jde o internet věcí (IoT – Internet of Things).

Technologicky orientované společnosti startují výrobu milionů koncových zařízení, buduje se nová infrastruktura pro IoT sítě a připravuje se další prostor pro data a informace, která se mezi senzory šíří a budou šířit. Podle odhadu odborníků dojde k největšímu rozvoji IoT nejpozději na konci tohoto desetiletí a v síti bude připojeno až několik set miliard zařízení. Lze si tedy představit i objemy dat, které se prostřednictvím vyhrazené datové sítě budou šířit. V České republice nezávisle na sobě funguje již více IoT sítí, které jsou postavené na různých technologiích. České Radiokomunikace (CRA) vsadily na svou stávající infrastrukturu a technologii LoRa (LoRaWAN – Long Range Wide Area Network).

IoT infrastruktura a vhodná technologie

CRA sledují technologické trendy a chtějí v internetu věcí sehrát svou roli. Je zřejmé, že ji chtějí sehrát tím způsobem, který je jim nejbližší – tedy zejména telekomunikační a IT částí. Ve spolupráci s partnery také plánují CRA nabídnout kompletní IoT řešení – zejména pro oblast Průmyslu 4.0, chytrých měst, energetiku apod. CRA disponují unikátní telekomunikační infrastrukturou, která zajistí přenos dat od jednotlivých čidel. Dále mohou nabídnout prostor datových center (cloudu) pro umístění centrální jednotky pro síť internetu věcí a velkého množství dat, které internet věcí vyprodukuje. Dalším cílem je vybudovat platformu, na které ve spolupráci s vhodnými obchodními partnery zajistí komplexní řešení pro co nejširší spektrum projektů internetu věcí.

Na základě podrobných testů si CRA pro svou síť vybraly technologii LoRa. Jde o otevřený standard, na kterém participují stovky firem po celém světě. Za minimální vstupní a provozní náklady lze připojit neomezené množství zařízení do celonárodní vyhrazené datové sítě, a tím umožňuje připojení tam, kde není k dispozici internet. Síť také umožňuje oboustrannou komunikaci – což může například usnadnit dálkové ovládání některých strojů a zařízení.

V současné době porývá IoT síť CRA všechna krajská města v ČR a jejich okolí a probíhá spouštění sítě na úrovni okresních měst – aktivní je již síť v okolí měst Mladá Boleslav, Kolín, Frýdek-Místek, Kladno, Slaný, Třebíč a v následujícím období budou pokryta i další města.

Možnosti využití

Přestože internet věcí je velmi mladá technologie, nejen ve světě, ale i u nás již můžeme poukázat na řadu příkladů využití. Výše uvedené vlastnosti IoT sítě na platformě LoRa umožňují využití internetu věcí v oblastech jako je energetika (smart metering), chytrá výroba a průmysl (velký potenciál v projektech průmyslu 4.0), doprava a logistika a velký praktický potenciál je v oblasti správy měst a obcí a městských služeb.

Místo pro data – IoT Cloud

Stejně jako v rámci běžných internetových sítí, i v internetu věcí proudí nepřetržitě velké množství informací a dat. CRA kromě robustní infrastrukturní části a aplikačního rozhraní nabízejí i prostor a zázemí pro tato data. Pro tuto oblast zpřístupnily IoT cloud, který umožňuje hostování IoT aplikace, ukládání velkého množství dat z IoT zařízení a rovněž správu dat – pro jejich další využití.

Ekosystém partnerů

Současně se CRA aktivně podílejí na budování ekosystému partnerů sítě LoRa v ČR. V rámci budování partnerského prostředí CRA organizují softwarově i hardwarově zaměřené akce a počátkem roku 2017 otevřely unikátní prostor pro spolupráci v oblasti internetu věcí – CRA IoT Hub.