Na to, aby Evropa začala naplno využívat cloud computing a datovou ekonomiku, je potřeba najít správnou rovnováhu mezi regulací a inovacemi. V digitálním světě je složité balancovat mezi byznisem a regulací. Za poslední rok jsme byli svědky zavedení nového nařízení General Data protection, zneplatnění smlouvy Safe Harbour pro transatlantický přenos dat a složité diskuze ohledně nahrazení projektu Privacy Shield.

Evropa je ve vedoucí pozici v oblasti soukromých dat a prosazuje vysokou úroveň ochrany dat po celém světe. Nové neřízení General Data Protection zavádí nový koncept zodpovednosti za vlastnictví dat, stejně tak i nové povinnosti pro podniky. To může představovat problém pro malé i střední podniky a start-upy, které budou potřebovat pomoci.

Je nutný koordinovaný postup mezi orgány na ochranu osobních údajů, politiky a představitely byznisu, díky kterému budou poskytnuty adekvadekvátní nástroje na ochranu dat. Pojďme se ujistit, že evropské start-upy a malé i střední podniky, které jsou v Evropě často tahounem růstu, na to budú pripravené.

I když nařízení General Data Protection poskytuje vysokou úroveň ochrany dat, musíme mít na paměti, že jsme stále více digitálně propojení a to nejen z hlediska Evropy. Jsme globální uživatelé, poskytovatelé digitálních služeb, potřebujeme silný cloud computing a naše datová ekonomika musí být konkurenceschopná. Mezinárodní tok dat v tom bude hrát klíčovou úlohu. Pro vytvoření mezinárodního „data-driven“ trhu bychom měli v budoucnosti usilovat o vytvoření jednotných norem na ochranu osobních údajů v celosvětovém měřítku.

Nedávno schválená smlouva Privacy Shiels mezi Evropskou unií a USA ohledně přenosu dat přináší potřebnou právní jistotu pro přibližně 4,0000  společností, které využily mechanismus Safe Harbour. Tato právní jistota je životně důležitá. Velké množství těchto společností se spoléhá na globální výměnu informací. Doufejme, že Privacy Shield poskytne dostatečně  pevný rámec na podporu toku dat a zároveň poskytne kvalitní ochranu osobních údajů. Globální datové toky jsou nevyhnutné pro mezinárodní obchod a ekonomický růst. Iniciativa Evropské komise ohledně volného toku dat, která se očekává koncem roku 2016 by se měla zaměřit na pomoc evropským společnostem, zejména v rozvíjejícím se odvětví cloud computingu, aby byly v čele celosvětových inovačních závodů.

Iniciativa by se měla zaměřit na zlepšení evropského cloud odvětví tak, aby společnosti mohly vyvíjet nové a lepší cloudové služby, prodávat své produkty za hranice a vstoupit na světový trh jako vývozci technologií.

Toho dosáhneme tím, že se zodpoví otázky ohledně vlastnictví dat, zodpovědnosti za použití dat a lokalizačních údajů v celé Evropě.

Pokud opravdu chceme, aby se Evropa stala globálním hráčem v datové ekonomice, musíme se ujistit, že dosáhneme spravedlivé rovnováhy mezi zabezpečením vysoké úrovně ochrany soukromí a podporou nových byznysových inovací v oblastech, které jsou založené na práci s osobními údaji.

Nyní je čas posunout se dopředu a podpořit Evropu v těžení z výhod cloud computingu.