Jedna z největších akcí evropského cloudového sektoru, EuroCloud Forum, se uskutečnilo 5-6 října v Bukurešti, Rumunsku. Na každoroční akci organizované EuroCloud Europe se sešlo více než 600 odborníků aby prodiskutovali aktuální stav a trendy budoucnosti v cloudu.

Zišlo sa 40 medzinárodných speakrov z Európskej komisie, organizácií The European Data Protection Supervisor, CERN, Fraunhofer Fokes, NIST (USA) a poskytovatelia cloudových služieb aby prediskutovali aktuálny stav a smerovanie cloudových technológií v Európe, a to na dvoch pódiách: Policy Legal stage a Technology stage.

Akce byla otevřena Elenou Zvarici, výkonnou členkou představenstva pro marketing a komunikaci Eurocloudu Europe, která přivítala hosty na sedmém ročníku EuroCloud Europe Forum a vyzvala obecenstvo aby se zapojilo do dialogu mezi podnikateli, politiky a spotřebiteli a aby se pokusili přinést řešení budoucnosti pro rozvoj cloudového odvětví v Evropě.

Pan Tobias Hoellwarth, člen představenstva Eurocloud Europe a ředitel organizace Star audit řekl, že evropská ekonomika může těžit z cloudu pouze v případě, že si ho osvojí ve více hospodářských odvětvích a pokud bude podporován kvalitním právním rámcem který bude podporovat hospodářský růst v rámci Evropského Jednotného digitálního trhu a bude mít širokou politickou podporu. Nadměrná regulace, regulace přizpůsobena národním potřebám je překážkou pro harmonizovaný rozvoj evropského cloudového sektoru a může zabránit poskytovatelům cloudových služeb plně využívat výhod Jednotného Digitálního trhu. Jeho prezentace následovala po projevu pana Andrease Danga ze společnosti Fabasoft, prvního poskytovatele cloudových služeb který byl certifikován 5 hvězdičkami společností Star Audit.

Pan Dan Nechita, poradce předsedy vlády Rumunska pro informační a komunikační technologie a kybernetickou bezpečnost, představil záměr vlády podporovat rozvoj místního IT průmyslu, jednoho z hnacích motorů v růstu HDP v Rumunsku, informoval o vytvoření vládního úřadu který bude dohlížet na IT politiku a implementaci cloudu v rumunské veřejné správě, GovITHub iniciativě a záměru rumunské vlády adaptovat cloud.

Paní Mihaela Meresi, zástupkyně Evropské komise pro Open Data a Open Science Cloud, představila politickou koncepci a opatření přijatá Evropskou komisí na zavedení Jednotného Digitálního Trhu. V souvislosti s oznámením z dubna 2016, se chce Evropská komise zaměřit na Evropský Open Science Cloud, Evropskou datovou infrastrukturu a zvyšovat důvěru v cloud prostřednictvím certifikací a standardů. Díky Europen Open Science Cloud budou moci do roku 2020 všichni evropští výzkumníci ukládat, analyzovat a přistupovat k Evropským vědeckým datům. Projekt vytvoří prostor pro sdílení dat a nastartuje novou ekonomiku vědeckých dat pro veřejný i soukromý sektor.

Pan Bob Jones, vedoucí organizace Helix Nebula – the Science Cloud initiative (http://www.helix-nebula.eu/) spolu s organizací CERN, prezentoval co se naučili během činnosti Helix Nebula, s ohledem na nejvhodnější cloudový model pro veřejný výzkumný sektor a jaké druhy služeb mohou nabídnout poskytovatelé v tomto sektoru. Popsal jako veřejný a soukromý sektor spolu mohou spolupracovat a tak zajistit pozitivní účinek vědeckého výzkumu na ekonomiku.

Pan Wojciech Wiewiorowski, zástupce vedoucího European Data Protection, představil klíčové informace které poskytovatelé cloudu potřebují vědět ohledně nově přijatého nařízení General Data Protection Regulation (GDPR), které bude účinné od srpna 2018. GDPR přichází s novým konceptem akontability k datům. Přiblížil klíčové problémy, kterým budou čelit orgány na ochranu osobních údajů při posuzování kvality datové ochrany v cloudu: nedostatek transparentnosti, tlak na náklady, který nutí poskytovatele nabízet standardní podmínky. Zmínil se o možnosti vytvořit pro cloudové odvětví kodex chování který pomůže při přechodu na GDPR. Stejně přiblížil potřebu vytvořit a udržovat terminologii cloud computingu která má pomoci pochopit všem zúčastněným během rychlých změn v technologiích. V následujícím panelu, pan Wiewiorowski a ostatní účastníci (rumunsky úřad na ochranu údajů a právní experti), diskutovali o nově přijaté transatlantické dohodě EU-US Privacy shield.

Během akce byla představena studie o směrnici Network and Information Security a mluvilo se o tom jaké může mít důsledky pro poskytovatele cloudových služeb, s ohledem na mezinárodní povahu poskytování cloudových služeb. Nově přijaté evropská směrnice by měla být transponována a aplikována do národních právních řádů do roku 2018.

Paní Linda Strick, koordinátor projektu CloudforEurope spolu s Fraunhofer Fokus prezentovala co se naučila během projektu. Cílem CloudforEurope je vytvořit zákaznické guidliness pro evropský veřejný sektor, například, jak co nejsnáze pořídit cloudovou službu. Paní Strick oznámila že existují přesvědčivé důkazy že veřejně známé a promované zakázky zvyšují účast malých a středních podniků ve veřejných tendrech a udělují skutečné zakázky malým a středním podnikům. Některá úskalí souvisí s nedostatkem povědomí o konceptu „precomercial procurement“ a vysoká míra složitosti potřebná pro kvalifikaci poskytovatele cloudových služeb.

Pan Thomas von Bülow, člen představenstva iniciativy Trusted Cloud podporované německým ministerstvem hospodářství a energetiky, představil kroky které byly dosud přijaty v německém veřejném a soukromém sektoru, kritéria minimálních požadavků které musí splňovat poskytovatelé cloudových služeb a koordinaci provedenou s jinými evropskými iniciativami a organizacemi aby se zajistila standardizace, synchronizace kritérií a vzájemné uznávání certifikací.

Paní Michaela Iorga představila práci vykonanou ve vývoji cloudových standardů Národním Institutem Standardů a Technologie (USA). Kromě základní definice cloud computingu a 25-bodového plánu modernizace a reformy IT odvětví, NIST předpokládá vedoucí technologické postavení pro federální agentury. NIST vyvinul referenční architekturu pro cloud computing, bezpečnostní referenční architekturu, průvodce bezpečnosti a ochrany soukromí pro federální informační systémy založené na cloudu, a bezpečnostní opatření pro úplnou virtualizaci. Některé z aktuálně probíhajících prací se zaměřují na vývoj Service Level Agreement (SLA) a v neposlední řadě i na vývoj open security controls assessment language (OSCAL) jehož úkolem je upravit každý jeden krok v životním cyklu cloudového informačního systému.

Pan Andres Weiss, ředitel Eurocloud Germany představil výzkumný projekt NGCert, zaměřený na zjišťování kvality trusted Cloud Services dynamickou certifikací, ochranou osobních údajů a bezpečnostními požadavky. Cloudové certifikace jsou dobrým prostředkem ke zvýšení důvěry trhu s cloudem a umožňují poskytovatelům zlepšit své procesy a systémy. Různé certifikace, jako na příklad Star Audit, který je vydán Eurocloudom, vyvinuli v poslední době vysokou úroveň ochrany, dostupnosti a dodržování zákonů na dobu platnosti od jednoho do tří let. Nicméně, cloudové služby jsou součástí měnícího se prostředí které vyplývá z rychlého technologického cyklu a přirozených vlastností cloud computingu. Z tohoto důvodu mohou tak dlouhé doby platnosti vznést pochybnosti o spolehlivosti certifikátů. Podmínky a požadavky certifikace nemusí být naplněny během této doby, například, v důsledku konfiguračních změn nebo velkých bezpečnostních incidentů. Prezentace názorně ukázala aktuální průběžné výsledky s pokračujícími testy pro Geo Location, System acces and Functional Service availabiity.

Během akce pan Severin Loeffler z Microsoftu představil knihu „Cloud for better good“, o důvěryhodném, odpovědném a inkluzivním cloudu, včetně 78 doporučení pro rozvoj cloudu v klíčových oblastech.

Na druhom pódiu technology stage vystúpili speakři z medzinárodných spoločností ako je Amazon, Google, Microsoft. Spolu s európskymi a rumunskými poskytovateľmi cloudových služieb debatovali o témach ako je digitálna transformácia, výhody otvorených technológií, infraštruktúra pre dátové centrá,  inteligentné mestá a mnoho ďalších.

Na akci byla i výstavní část, kde návštěvníci mohli komunikovat s rumunskými a zahraničními cloudovými poskytovateli a poznat jejich produkty: Veeam, Fabasoft, SAP, Ymens, Star Storage, MPI Consulting, Bittnet.

V odpoledních hodinách prvního dne, 5. října, se více než 150 VIP hostů Evropského cloudového ekosystému zúčastnilo na Eurocloud Awards Gala, kde poskytovatelé cloudových služeb, kteří vyhráli národní kola ve svých zemích a soutěžili v 5 kategoriích:

  • Best Cloud Service for Horizontal Markets – GTS Cloudsuite, GTS Telecom (Romania)
  • Best Cloud Service for Vertical Markets – ComCloud – Cloud Delivey Platform, Combis (Croația) and Lega Cloud, Innova Bilisim Cozumleri (Turkey)
  • Best Cloud Services provided by Start-Up CSP’s – Medius CloudSE (Cloud Secure Element), Medius d.o.o. (Slovenia)
  • Best Business Impact provided by Cloud Services – Arcelik the Spare Parts Forecasting Project, Arcelik A.Ș (Turcia)
  • Best Cloud Transformation Methods – Trusted Cloud Europe, European Business Reliance Center (Luxembourg).

Více informací o finalistech a vítězích EuroCloud Europe Awards můžete najít zde: https://www.eurocloud.org/news/detail/news/eurocloud-europe-announces-the-2016-european-awards-nominees-1.html

Elena Zvarici, prezidentka EuroCloud Rumunsko:

„Jsme rádi že jsme byli vybraní jako hostitelé sedmého ročníku EuroCloud Europe Forum a Bukurešt se mohla tak stát centrem cloudu v Evropě na dva dny. Díky kvalitě speakrov a diskusí účastníků akci vyústilo do konkrétních výsledků v rozvoji Cloudu v Evropě a a nejnovější trendy v cloudových technologiích a výzkumu.

Představili jsme světu inovativní stránky cloudového sektoru v Evropě který roste rychlým tempem a mění Evropské IT odvětví na světového lídra s řešeními s přidanou hodnotou.“

Prezentace speakrov jsou dostupné na tomto linku.

Bohatý výběr fotografií je dostupný z 1. dne, 2. dne a Eurocloud Awards Gala.

Více informací o Eurocloud Forum je dostupných na: http://forum.eurocloud.org

 

Kontakt:

Elena Zvarici, elena.zvarici [at] eurocloud.org

Pořadatel: Universum Events

Spolupořadatel : EuroCloud Rumunsko

Sponzoři: Veeam, Fabasoft, SAP, Star Storage, Ymens, Microsoft.

Partnerské asociace: Digital Europe, ARIES, Asociatia IT, APDETIC, BCCBR – Romanian–Bulgarian Chamber of Commerce, CCIFER – Romanian–French Chamber of Commerce, CIO Council Romania, DCIA, ICT Cluster Bulgaria, NRCC, Poland Connection.

Mediální partneři: Agora, Business24, Ibusiness.com, IT Channel, IT Trends, New Edition News, Tech Cafe, Telco Professionals, Today Software Magazine, Ziare.com.