Jaké možnosti CloudPartners CZ přináší

CPCZ ve své podstatě představuje možnosti široké spolupráce v několika oblastech. Z hlediska marketingu CC vytváříme propagační platformu pro šíření inovací v oblasti sdílené infrastruktury.
V rámci organizace CloudPartners se spolupodílíme a nabízíme tuto možnost našim partnerům na mnoha mezinárodních projektech, které slouží k rozvoji CC či už v oblasti legislativní, technologické nebo konzultační.
Každoročně vyhlašujeme CloudPartners Awards – ocenění pro důležité inovace v oblasti cloudových služeb. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti, vlastníme v několika zemích EU certifikační schemata pro standardizaci cloudových služeb.

Zásadní výhody CloudPartners

S existencí CloudPartners a služeb, které nabízí svým uživatelům a partnerům, je spojena i řáda výhod. Díky širokému záběru a schopnosti pružně reagovat na nejrůznější změny i novinky na trhu je CloudPartners institucí mající potenciál poskytovat profesionální poradenství a obohacovat tržní cloudové prostředí. CloudPartners disponuje pestrou škálou výhod. V rámci jeho značných předností můžeme zdůraznit následující body:

  •  Zázemí na nezin8rod9 evropské úrovni                                                                                                                            
  •  Dodavatelsky nezávislá společnost                                                                                                                                 
  •  Množství nadnárodních projektů                                                                                                                                      
  •  Inovace v oblasti cloudových služeb                                                                                                                                
  • Spolupráce skrz průmyslové odvětví

Způsoby propagace CloudPartners Czech Republic

CPCZ se snaží o nepřetržitou aktuálnost v oblasti Cloud Computingu a cloudových služeb. Využívá velkého množství komunikačních cest a propagačních nástrojů k tomu, aby udržel svou uživatelskou i partnerskou základnu informovanou a poučenou o současných i budoucích aktivitách. Neustále aktualizuje prostředí webových stránek, udržuje kontinuální komunikaci skrze sociální sítě či newslettery, a podporuje rozšíření povědomí o svých činnostech prostřednictvím publikací či workshopů. ECCZ se často účastní veřejných prezentací a vítá jakoukoliv příležitost pro potenciální spolupráci.

Vize

CloudPartners poskytuje orientaci, pomoc a osvědčené postupy, jakožto i poskytování podpůrných služeb. Podporuje vytváření sítě pro sdílení informací mezi zákazníky a poskytovateli cloudových služeb po celé Evropě. Dále pomáhá poskytovatelům a zákazníkům cloudových služeb při jejich cloudové migraci a inovacích na evropské kvalitativní úrovni pro globální nasazení.

Mise

Misí CloudPartners je primárně budování povědomí o Cloudu a navrhování procesů i standardů, které budou v této oblasti později převzaty.
Dále je naším cílem budování nejen pan-evropské sítě, ale i budování celého ekosystému mezi dodavateli/poskytovateli a příjemci těchto služeb. V neposlední řadě tvoříme silné vztahy s evropskými autoritami, komisí či parlamentem a tímto podporujeme rozvoj a růst celého „cloud-průmyslu“.

Cíle

CloudPartners je celoevropské, dodavatelsky neutrální centrum pro sdílení informací mezi zákazníky, poskytovateli, start-upy a výzkumnými institucemi. CloudPartners udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit IT a byznys. CloudPartners šíří informace o nových byznys modelech či příležitostech zejména pro malé i střední podniky a podporuje rozvoj jednotného evropského digitálního trhu.

Strategie

CloudPartners ČR chce být součástí nové generace technologické revoluce, a tak se chce z pohledu sdílené infrastruktury primárně věnovat standardizaci tohoto prostředí a být nápomocný uživatelům cloudových služeb v orientaci, v tomto poměrně komplikovaném prostředí. V rámci krátké periody chce CloudPartners Czech Republic vytvořit komunikační platformu pro poskytovatele Cloudových služeb, sloužící k posílení tohoto odvětví u koncových zákazníků.  V dlouhodobé periodě chce však CloudPartners Czech Republic působit jako prostředník mezi klientskou základnou, primárně malých i středních podniků, a poskytovateli CC v roli konzultanta a auditora těchto služeb.