Cloud Computing je nová cesta distribuce zdrojů výpočetní techniky, ale rozhodně to není nová technologie. Jedná se o filozofii, která definuje služby nabízející výpočetní výkon, datové úložiště, aplikace a prostředí pro jejich vývoj dle potřeby zákazníka. Podstatou Cloud Computingu je nabízení rychlého přístupu k prostředkům výpočetní techniky za co nejnižší cenu. Zároveň, díky odpadající potřebě vlastnit hardware, který by tyto služby provozoval, je možné poskytovat služby přes externí společnosti.

Mezi hlavní výhody tohoto přístupu ke sdílené infrastruktuře, sdílené platformě nebo ke sdíleným službám, patří primárně škálovatelnost poskytovaných služeb, tedy poskytování těchto služeb podle potřeb a finančních možností zákazníka.
Z pohledu finanční nenáročnosti služeb není potřeba vlastnit velká datacentra ani servery k provozování aplikací, webových stránek nebo jiných instancí. Právě tyto poskytne poskytovatel cloudových služeb. Kvůli finanční škálovatelnosti zaplatí zákazník služby, které opravdu potřebuje a má je dostupné takřka okamžitě, a to jak aplikace poskytované, tak zákazníkem vyvíjené.

Cloud Computing, jakožto veřejně dostupná služba, je také velmi zranitelný a má samozřejmě i nějaká svá „proti“.
Možné výpadky služeb mohou způsobit snížení profitability produktů a žádný poskytovatel nemá stoprocentní jistotu, že je jeho hardware bezchybný. V tomto ohledu nejde pouze o poskytovatele cloudových služeb, ale pokud dojde k výpadku sítě nebo zdrojů napájení, mohou být některé služby dočastně nedostupné, což znamená určité finanční ztráty. Je proto potřeba vnímat cloudové služby jako komplexní skupinu služeb. Velmi citlivé je vnímání bezpečnosti, a proto se v rámci Cloud Computingu jedná o značně diskutované téma. Je třeba chránit citlivá data nejen snahou uživatele (silná hesla), ale i sám poskytovatel musí mít vyřešenou bezpečnost proti vnějším útokům, jelikož jde většinou o veřejnou službu. V rámci závislosti na poskytovateli pak vyvstávají otázky týkající se složité migrace dat z různých Cloudů.