Technologická transformace ke cloudům zdomácněla napříč celým byznys spektrem. Rozdíl mezi bankovním a například telco sektorem je v míře akceptace změny a ochoty přesunout data z fyzických serveroven do cloudu.

Hospodárnost a efektivita využívaného prostoru však nutí i konzervativní společnosti k přechodu. Spotřeba elektrické energie, cena za nájmy, bezpečnost, a jednoduchá škálovatelnost převyšují negativa přesunu.

Z výzkumu EIU Survey “Cloud Computing and Economic Development” vychází, že v časovém horiznotu pěti let bude 74% firem z bankovního sektoru připraveno ke změně.

Tato skutečnost nás velice těší a jsme připraveni čelit novým výzvám v bankovním sektoru.

%

Počet firem zvažujících přechod ke cloudu