Google začíná pracovat s novou službou key management pro Cloud Platformu, která pomůže společnostem – hlavně tým z regulovaných odvětví jako je zdravotnictví nebo bankovnictví – vytvořit, rotovat a zničit jejich šifrovací klíče v cloudu. Služba, nazvaná  Google Cloud Key Management Service (Cloud KMS), je dnes dostupná v beta verzi ve vybraných zemích.

Jak společnosti pomalu, ale stále více přesouvají svou práci na cloud, začaly též přemýšlet jak mohou bezpečnostní klíče v cloudu řídit.  Prostředníctvím AWS Key Management Service a Azure Key Vault, Amazon a Microsoft dlouhodobě nabízí podobný nástroj, a dokonce i samotný Google již nabízel Cloud KMS v základní verzi pro uživatele, kteří si chtěli zabezpečit své vlastní šifrovací klíče.

Podle produktového manažera této služby, Mayi Kaczorowski, je potřebné mít na paměti, že Google už teď šifruje všechna data na své platformě ve výchozím nastavení. Pokud však společnosti potřebují větší kontrolu nad svými klíči, v takovém případě je služba KMS právě pro ně.

Je důležité zmínit, že uživatelé Cloud KMS mohou využít službu na bezpečné ukládání jiných věcí, jako jsou OAuth tokeny nebo konfigurační pověření. Poskytovatel služby odhalování podvodů Ravelin, používá službu na uložení konfigurace a identifikačních pověření, které jsou potřebné při každé transakci.

Služba je schopna pracovat se stovkami miliónů klíčů. Od samého začátku byla dizajnováná tak, aby zákazníci mohli použít téměř neomezený počet klíčů.

Google bude účtovat zákazníkům na základe počtu klíčů, které pro ně skladuje ($0.06 za jeden aktivní klíč měsíčně) a podle toho jak často jich využívají ($0.03 za jedno použití klíče na 10.000 operacích).

Tak jako většina posledních aktualizací Cloud Platformy, start této služby je jasně zaměřený na to, aby se čím dál více společností zaměřilo na cloudové řešení.