Spolupráce s Cloud Partners

Členství a partnerství s CloudPartners přináší výhody i práva, ale také nese závazky. CloudPartners Czech Republic si klade za cíl efektivní spolupráci mezi CloudPartners Czech Republic a jeho partnerskými organizacemi – hodnotovým řetězcem založeným na angažovanosti a spolupráci.

Gold Partner

 • Možná participace na přípravě všech odborných seminářů a newsletterů v průběhu roku s umístěním loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Účast na CloudPartners Awards – v rámci ČR (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Propagace na webu CloudPartners.cz v sekci partnerů a propagace partnera v rámci novinek na sociálních sítích a všech online publikacích.
 • Volný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic.
 • Bezplatné zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů.

Silver Partner

 • Možná participace na přípravě vybraných odborných seminářů a newsletterů v průběhu roku s umístěním loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Účast na CloudPartners Awards –v rámci ČR (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Propagace na webu CloudPartners.cz v sekci partnerů a propagace partnera v rámci novinek na sociálních sítích a vybraných online publikacích.
 • Volný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic.
 • 50% sleva na zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů.

Bronze Partner

 • Možná participace na přípravě vybraných odborných seminářů a newsletterů v průběhu roku s umístěním loga (propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Účast na CloudPartners Awards –v rámci ČR (hodnotící poradci).
 • Propagace na webu CloudPartners.cz v sekci partnerů a propagace partnera v rámci novinek na sociálních sítích a vybraných online publikacích.
 • Zvýhodněný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic.

Supporter

 • Hlásí se ke CloudPartners jako podporovatel, přispívá do diskuzí a rozšiřuje povědomí o nejrůznějších aktivitách.
 • Vlastní propagace CloudPartners na sociálních sítích, v rámci našich publikací, propagace našich služeb a certifikací.

Souhlasíme s odesláním žádosti o partnerství v organizaci CloudPartners Czech Republic a se zpracováním uvedených údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.