Členové CloudPartners CZ mají právo čerpat výhody a služby, které poskytuje CloudPartners Czech Republic (CPCZ). Konkrétní služby jsou uvedeny v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni, jsou pevně dané. Tyto služby jsou následující:

MARKETING

Prezentace členů CPCZ prostřednictvím propagačních materiálů, v prezentacích, na webových stránkách a na socialních sítích. Zviditelnění členů a partnerů na konferencích dle členských nebo partnerských paketů (gold, silver, bronze), přičemž CPCZ se zavazuje propagovat zájmy cloudových služeb (tím pádem i svých členu a partnerů) minimálně v rozsahu odsouhlaseném zástupci členské základny pro daný kalendářní rok.

AFFILIATE PROGRAM

Členové CPCZ mohou využívat zvýhodněné balíčky služeb jednotlivých společností zapojených do CPCZ Affiliate programu, a tímto způsobem zlepšovat i rozvíjet portfolio vlastních služeb.

PROJEKTY

CloudPartners Czech Republic organizuje za podpory svých členu lokální projekty týkající se propagace cloudových služeb, a zároveň se účastní celoevropských projektů, které přispívají ke zlepšení kvality poskytovaných služeb i udržitelnému rozvoji cloudových služeb.

CLOUDPARTNERS AWARDS

CloudPartners každoročně pořádá soutěž poskytovatelů cloudových služeb v různých oblastech a podporuje své členy v účasti na těchto soutěžích. CPCZ také pořádá CloudPartners Awards Czech Republic, a to minimálně v rozsahu odshouhlaseném zástupci členské základny pro daný kalendářní rok.

CERTIFIKACE

CloudPartners Czech Republic, jako jeden z nástrojů na zlepšení kvality dodávaných cloudových služeb, podporuje certifikaci svých členů a partnerů pomocí certifikačních schémat pro cloudové služby, která jsou definována kupříkladu společností ENISA. Také podporuje nové přístupy k hodnocení cloudových služeb pomocí katalogu služeb a různých ratingových hodnocení.

KONZULTACE

CPCZ poskytuje konzultace v oblasti cloudových služeb, a to primárně v těchto oblastech:
DIgitalizace a Digitální Transformace | Kontraktuální aspekty digitalizace a přechodu do “cloudu” | Bezpečnost dat  | Cloudová řešení z pohledu Infrastruktury |Cloudová řešení z pohledu apikací |