Projekty

CI2C

ci2cProjekt CI2C je zaměřen na zvýšení bezpečnosti a odolnosti cloud computingu a kritické informační infrastruktury (CII) tím, že posuzuje a vyhodnocuje nejkritičtější skutečnosti, které by mohly mít vliv na poruchovost. CI2C projekt vytvoří základ pro zabezpečení a ochranu CII s intenzivním využíváním CC (CI2C systémy). To se bude provádět hloubkovou analýzou a vytvořením seznamu osvědčených postupů pro CIIP a tím se vytvoří kompletní přehled o CI2C systémech a o jejich postupech pro ochranu a bezpečnost.

CloudCatalyst

csm_cloud-catalyst_9cd8564c59CloudCatalyst je ambiciózní projekt, který si za cíl klade poskytnout výhody evropským podnikům, veřejným organizacím, poskytovatelem ICT a dalším zúčastněným stranám které touží vyvýjet nebo využívat cloudové řešení. Hlavní důvody který vedly k realizaci tohoto projektu jsou:

– Využívání Cloud computingu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky EU
– Expanze Cloud computingu znamená obrovské podnikatelské příležitosti
– Partneři dosáhly rychlý nárůst počtu stakeholderů

Credential

csm_logo-credentials_ca9718dcceS rostoucí mobilitou a používáním internetu rostou požadavky na digitální služby a na zabezpečení domén jako e-Government, e-Health a e-Business. Tyto domény mají vysoké bezpečnostní požadavky a proto budou využívat nové mechanismy pro bezpečný přístup. Používání autentizačních a autorizačních mechanismů zahrnuje i ověřování digitální identity a systémy řízení přístupu (IAM). Stejně jako jiné technologie, IAM následuje trend využití cloudových služeb. Ta umožňuje umožňuje všudypřítomný přístup k údajům totožnosti které jsou skladovány a zpracovány v cloudu, a znamená také další bezpečnostní stupeň pro provozování IAM.

Cloud computing certifikace – CCSL a CCSM

csm_cloud-certification-schemes-list_450f94b6f3Před zakoupením cloudové služby chtějí zákazníci vědět zda je jejich služba bezpečná a spolehlivá. Cloud computing je ale služba komplexní a založená na mnoha různých ICT komponentech (kabely, velká datová centra, software atd), takže pro jednotlivce je těžké ověřit si všechny technické detaily. Poskytovatelé cloudových služeb mají mnoho zákazníků (toto je hlavní myšlenka cloud computingu) takže pokud si chce každý jeden z nich ověřit jejich bezpečnost individuálně, znamenalo by to dvojí práci .Pokud by chtěl například každý zákazník dělat na místě audit znamenalo by to dlouhé řady před branami datových center. Myšlenka systému certifikace je kontrolovat jednu základní sadu bezpečnostních požadavků, jednou pro všechny zákazníky. Tento způsob certifikace může pro zákazníky usnadnit koupi datových služeb. Certifikace nenahrazuje potřebu zákazníků při koupi dělat due-delig ale má tento proces zjednodušit.

Clouding SMEs (malé a střední podniky)

csm_clouding-smes_01_8d74dde483CloudingSMEs je výsledkem společného úsilí SME asociací, malých a středních podniků a expertů v oblasti cloud computingu, které má za cíl působit jako katalyzátor pro urychlení a úspěšné přijetí cloud computingu evropskými malými a středními podniky. Projekt se vyznačuje komplexním přístupem ke cloud comptingu malých a středních podniků, ať už na straně nabídky (např. Inovativní SME které disponují odbornými znalostmi v oblasti cloud computingu) nebo na straně poptávky (využití cloudu malým nebo středním podnikům).

 

Cloud Standards Coordination – fáze 2

csm_etsi-world-class-standards_1b76992c3aCSC fáze 1 se uskutečnila v roce 2013 a primárně byla určena na vytvoření mapy standardů cloud computingu. Výsledky byly veřejně prezentovány v prosinci 2013 na workshopu organizovaném Evropskou komisí. Závěrečná zpráva je k dispozici na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cloud-standards-coordination-final-report.

CSC fáze 2, která začala v únoru 2015, se věnuje některým otázkám, které zůstaly otevřené ve fázi 1 a získala plnou podporu od Evropské komise, aby tak učinila. Tento projekt se realizuje experty ETSI.

CSC fáze 2 se zabývá především zákazníky Cloud computingových služeb, jejich požadavky a prioritami. Dále bude posuzovat vyspělost standardů cloud computingu a vyhodnocovat, jak mohou standardy podpořit priority Cloud Computingových zákazníků.

Na podporu těchto cílů CSC fáze 2 vytvořila průzkum za účelem získání zpětné vazby od Cloud Computingové komunity v oblastech potřeb, cílů a úkolů v typických cloudových scénářích s cílem vyhodnotit vyspělost Cloud Computingových standardů.

Průzkum se zaměřuje na současných a budoucích Cloud Computingových zákazníků v soukromém a veřejném sektoru, stejně jako na malé a střední podniky tak i na velké organizace ve všech odvětvích. Ostatní zainteresované subjekty z celého Cloud Computingového ekosystému (např. poskytovatelé cloud computingových služeb) mají rovněž možnost odpovědět.

Průzkum je přístupný na: https://www.surveymonkey.com/s/CSCphase2

Jako člena Cloud Computingovej komunity vás žádáme o vaši podporu při distribuci tohoto průzkumu pro jednotlivce ve vaší organizací. Tím nám pomůžete dosáhnout nejlepší možný výsledek z hlediska odpovědí od příslušných uživatelů Cloudu.

Byla přijata přísná pravidla na ochranu soukromí: odpovědi v tomto průzkumu budou poskytnuty pouze ETSI expertem CSC fáze 2 zveřejněny budou pouze celkové výsledky.

 

DPC/CPC PROJECT

cloudprivacycheck-logo44 právníků z 32 zemí přispívá k projektu Data Privacy Compliance (DPC) / Cloud Privacy Check (CPC) v 26 různých jazycích.

Porozumění složitosti současných evropských zákonů ohledně ochrany osobních údajů je již nyní dost těžké pro IT inženýra, kupujícího nebo obchodního uživatele. V kombinaci s malými, ale významnými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy to představuje od začátku téměř nepřekonatelnou výzvu bez řádné právní pomoci.

Bohužel, v Evropě není jediný problém několik různých jazyků. Poskytovatelé a uživatelé cloudových služeb se potýkají s mnoha překážkami v souvislosti s ochranou osobních údajů, což má za následek značnou konkurenční nevýhodu ve srovnání s USA. Pravdou je, že mnoho evropských pravidel na ochranu osobních údajů působí jako významná překážka pro poskytování a využívání IT služeb.

Cloud Privacy Check (CPC) je zjednodušit rozhodování a postupů pro nejvíce osoby které to potřebují nejvíce. Samozřejmě, nenahrazuje právní poradenství ale buduje vlastní komplexní téma aniž by bylo opomenuta jakákoliv zásadní informace.

Data Privacy Check (DPC) poskytuje vysoce relevantní informace pro 32 zemí které mohou být mezi sebou jednoduše porovnávány.