Katalog evropských služeb

Členové EuroCloud CZ mají právo na čerpání výhod a služeb, které poskytuje EuroCloud Europe. Konkrétní služby jsou uvedené v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni, jsou pevně dané. Tyto služby jsou následující:

ZNAČKA

 • EuroCloud Europe brand management
 • Brand development

ZASTUPOVÁNÍ

 • Zastupování před Evropskou unií a Evropskou komisí
 • Zastupování před Organizací pro standardizaci
 • Zastupování před dalšími relevantními organizacemi

PROJEKTY

 • EuroCloud Europe Award (1x ročně)
 • Kongres EuroCloud Europe (1x ročně)
 • EuroCloud Europe přihláška a participace na projektech EU
 • EuroCloud Star Audit

OBSAH

 • Rozšiřování EuroCloud Europe služeb (např. whitepapers, služby z ostatních členských zemí)
 • Newsletter EuroCloud Europe (5x ročně)
 • Spolupráce v rámci EuroCloud Europe a platforma pro vzájemné sdílení informací

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

 • Webová stránka EuroCloud Europe
 • Dodávka obsahu pro webovou stránku každého člena

MEMBERSHIP Management

 • Management přihlášek nových členů – zemí
 • Mítingy EuroCloud Europe (online a face2face mítingy)
 • Generální sekretariát EuroCloud Europe

Dokument ke stažení ve formě PDF:  ECE Service Catalogue