O nás

EuroCloud je nezávislá nezisková organizace s dvouúrovňovou hierarchickou strukturou, jejímž členem může být každá evropská země, za předpokladu dodržováni statutu organizace Eurocloud.

Členskými zeměmi organizace Eurocloud jsou:

 • Česko
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Monaco
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie

Předsedové národních organizací jsou členové evropského sněmu organizace Eurocloud.

VÝKONNÝ VÝBOR

Členové výkonného výboru Eurocloud Europe jsou:

Prezident:

 • Bernd Becker (Německo)

Víceprezidenti:

 • Dr. Tobias Höllwarth (CFO) (Rakousko)
 • Amal Choury (Lucembursko)
 • Elena Zvarici (Rumunsko)
 • Dalibor Bascovc (Slovinsko)
 • Paulo Calcada (Portugalsko)
 • Dr. Richard Sykes (Velká Británie)

Výkonný ředitel:

 • Andreas Weiss

S cílem jednat jako pravý evropský hráč, jsou všechny aktivity, jako ECE kongres, ocenění ECE Award a EuroCloud Star Audit realizovány jako evropské, kdy všichni členové výkonného výboru hrají svou roli, aktivní nebo pasivní. Tyto evropské programy jsou hlavním cílem organizace Eurocloud jako celku, spolu s respektem k lokálním kulturám a snahou podporovat pravého  evropského ducha.

Vize EuroCloud Europe

Eurocloud vnímá Cloud Computing jako jeden  z nejdůležitějších impulsů k vytvoření znalostní společnosti, kde jsou fyzické zdroje optimalizovány a sdílené zdroje jsou volně přístupné. Eurocloud věří, že ve světe, kde se věci stávají inteligentnějšími, služby jsou stále více virtuální, kde mobilní přístup redukuje enviromentání dopady, kde se data stávají cenností, bude Cloud computing hlavním prostředkem na sbíraní, zpracování, ukládaní a výběr dat.

Eurocloud chápe Cloud Computing jako součást probíhající technologické revoluce, která poskytuje start-upum, malým i středním společnostem přístup ke kvalitním IT službám, a v případě migrace do cloudu zpřístupňuje IT oddělením jednotlivých společností ještě vyšší kvality IT služeb.

Cloud je platforma, která umožňuje vytváření a poskytování zcela nových digitálních služeb. Proto je možné Cloud Computing označit za nástroj, který změní od základu pravidla hry.

Poslání EuroCloud Europe

Eurocloud je celoevropské, dodavatelsky neutrální centrum pro sdílení informací mezi zákazníky, poskytovateli, start-upy a výzkumnými institucemi. Eurocloud udržuje trvalý dialog se všemi partnery s cílem propojit IT a byznys.

Eurocloud šíří informace o nových byznys modelech a příležitostech zejména pro malé i střední podniky a podporuje rozvoj jednotného evropského digitálního trhu.

Eurocloud si buduje silné vztahy s místními vládami i Evropskou komisí a podporuje prostředí pro vývoj a růst Cloud computingu.

Hodnoty EuroCloud Europe

Eurocloud poskytuje orientaci, pomoc a osvědčené postupy, jakožto i poskytování podpůrných služeb, kterými jsou vytváření sítě a sdílení informací mezi zákazníky a poskytovateli Cloudových služeb po celé Evropě. Eurocloud pomáhá poskytovatelům a zákazníkům Cloudových služeb při jejich cloud-migraci a inovacích na Evropské kvalitativní úrovni pro globální nasazení.

Eurocloud aktivně působí na rozvoj trhu s Cloud computing službami. Eurocloud se zavázal k inovaci, kvalitě, standardům služeb a pomáhá při vytváření důvěry jak na straně zákazníků, tak i poskytovatelů.

KONTAKTUJTE NÁS

I když je Eurocloud cloudová organizace, společnost má své sídlo v Lucemburku:

EuroCloud Europe a.s.b.l.
L1013 Luxembourg, 7, Rue Alcide de Gasperi.
Luxembourg

contact@eurocloud.org

PŘIDEJTE SE K NÁM

Eurocloud je aktivně přítomný po celé Evropě. Navštivte prosím příslušnou stránku konkrétní země pro získání kontaktních údajů. Pokud chcete přidat jednu ze zemí, prosím vyplňte přihlašovací formulář.

Pro další informace ohledně speciálních požadavků nás prosím kontaktujte.