Na této formě spolupráce se podílejí společnosti/korporace, které chtějí být propagovány organizací CloudPartners  Czech Republic a zároveň je v jejich zájmu participovat na rozvoji cloudových služeb.

 

OSVČ, FO, FOP

 • Osoby samostatně výdělečně činné, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, které se zabývají oblastí cloudových služeb a chtějí být informováni o novinkách z této oblasti.
 • Zároveň chtějí napomáhat vytváření lepšího povědomí o využití Cloudu v reálném životě.
 • Členové této úrovně mají možnost konzultací týkajících se vybraných témat, která CloudPartners Czech Republic propaguje a řeší v rámci svého směřování.
 • Členové této úrovně mohou v průběhu roku participovat na přípravě vybraných publikací, odborných seminářů či newsletterů a umísťovat loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Členové této úrovně mají právo účastnit se CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Členové této úrovně mají právo 1 hlasu.
 • Zvýhodněný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic do 30%.
 • 30% sleva na zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů.
 • Členové CloudPartners CZ mají možnost využívat affiliate program.

SME a START-UP

 • Začínající firma (do 3 let od vzniku společnosti) nebo malá společnost, která se zaobírá oblastí cloudových služeb a chce být informována o novinkách z této oblasti.
 • Zároveň chce napomáhat vytváření lepšího povědomí o využití Cloudu v reálném životě.
 • Členové této úrovně mají možnost konzultací týkajících se vybraných témat, která CloudPartners Czech Republic propaguje a řeší v rámci svého směřování.
 • Členové této úrovně mohou v průběhu roku participovat na přípravě vybraných publikací, odborných seminářů či newsletterů a umísťovat loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Členové této úrovně mají právo účastnit se CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Členové této úrovně mají právo 2 hlasů.
 • Členům této úrovně je poskytnuta možnost propagace na webu CloudPartners.cz v sekci členů a propagace členství v rámci novinek na sociálních sítích i v online publikacích.
 • Zvýhodněný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic do 60%.
 • 60% sleva na zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů.
 • Členové CloudPartners CZ mají možnost využívat affiliate program.

Firma (organizace) nebo datové centrum

 • Firma (organizace) nebo Datové centrum, které se zaobírájí oblastí cloudových služeb a chtějí dostávat informace o novinkách a dostupné legislativě z této oblasti.
 • Zároveň chtějí napomáhat vytváření lepšího povědomí o využití Cloudu v reálném životě.
 • Členové této úrovně mají hlasovací právo ohledně témat, která CloudPartners Czech Republic propaguje a řeší v rámci svého směřování.
 • Členové této úrovně mohou v průběhu roku participovat na přípravě všech publikací, odborných seminářů či newsletterů a umísťovat loga (reklamní panely, propagační materiály a ostatní tiskoviny).
 • Členové této úrovně mají právo účastnit se CloudPartners Awards – Czech election (členové výběrové komise, hodnotící poradci).
 • Členové této úrovně mají právo 3 hlasů.
 • Členům této úrovně je poskytnuta možnost propagace na webu CloudPartners.cz v sekci členů a propagace členství v rámci novinek na sociálních sítích a v online publikacích.
 • Volný vstup na „CloudPartners Day“ Czech Republic.
 • Bezplatné zařazení člena do “Katalogu důvěryhodných služeb” a zveřejnění seznamu jeho projektů.
 • Členové CloudPartners CZ mají možnost využívat affiliate program.

V případě Vašeho zájmu vyplňte formulář níže:

 

Souhlasíme s odesláním žádosti o členství v organizaci CloudPartners Czech Republic a se zpracováním uvedených údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.