CloudPartners s potěšením přijal návrh Evropské komise kterým chce prostřednictvím Evropské cloudových iniciativy pro Evropu dosáhnout vedoucí pozice v oblasti digitální ekonomiky. Iniciativa, která spadá pod strategii Jednotný Digitální Trh, navrhuje investice do oblasti vědy a výzkumu za účelem vytvoření pobídek a nástrojů pro sdílení a využívání dat v co největší míře, opíraje se o budování silné cloudové a datové infrastruktury v Evropě.

 

Rozvoj evropského Open Science Cloudu

Rozvoj Open Science Cloudu vytvoří výzkumníkům a vědcům prostor pro skladování, sdílení a znovupoužití dat a umožní připravit podklad pro datovou inovaci v Evropě. Rádi bychom, aby evropský open science cloud slouží jako model pro využití cloudu v soukromém a veřejném sektoru a vítáme plán Komise podpořit používání cloudu v průmyslu a veřejných institucích.

To bude důležitý krok, jelikož se Komise potřebuje ujistit že je kladen důraz na budoucí ekonomický růst a budování konkurenceschopného cloudového průmyslu v Evropě.
Potřebujeme se ujistit že poptávka po cloudových řešeních se stále zvyšuje a že přijetí cloudu bude podporováno odvětvími jako jsou finančnictví, bankovnictví, zdravotnictví a zemědělství.

 

Rozvoj evropské datové infrastruktury

Cloudová iniciativa se zaměřuje na budování širokopásmové sítě, vysoce výkonného cloud computingu a evropského Big Data Centra a je výborným výchozím bodem pro vytvoření silné datové infrastruktury v Evropě. Ať už jsou to služby které využívají „real time“ data nebo aplikace které spojují data z různých zdrojů, potřebujeme mít infrastrukturu a podmínky pro zpracování těchto velkých objemů dat.

Nicméně, důvěra je klíčovou otázkou, pokud jde o používání a sdílení dat. Obchodníci a spotřebitelé se potřebují mít pocit jistoty při přijímání nových technologií. Díky spolupráci s veřejným a soukromým sektorem při budování důvěry, tím že se poskytne jasný právní rámec pro bezpečnost a ochranu dat a bude se pokračovat ve vývoji specifických cloudových specifikací, si můžeme být jisti že se cloudivé služby stanou první volbou při rozhodování zda přejít na digitální technologii nebo dále vylepšovat tradiční IT model.

 

Zvyšování důvěry prostřednictvím certifikace a standardů

Vývoj srozumitelných standardů pro cloudovou interperobalitu, přenositelnost dat a dohody o úrovni služeb budou zajišťovat jistotu a transparentnost pro cloudových poskytovatelů i koncových uživatelů. To by mělo být doplněno implementací nařízení Evropské unie European General Data Protection, směrnicí Network and Information Security a iniciativou o volném toku dat, která by měla být vydána koncem roku 2016.

Srozumitelný právní rámec a obecně přijímané standardy vytvářejí důvěru k poskytovatelům cloudových služeb, pomáhají jim inovovat jejich produkty a zákazníkům pomáhají přijmout nové cloudové služby. Výhled do budoucna je pro Cloud Computing v Evropě jasný, ale musíme se ujistit že vytvoříme ekosystém který podpoří další vývoj evropského cloudového odvětví a zajistí další přijímání cloudových služeb v Evropě. CloudPartners, jako největší a nejrychleji rostoucí Cloud Compungová komunita v Evropě, plně rozumí potřebám všech zainteresovaných subjektů a pracuje na vytváření podmínek a infrastruktury pro cloudové služby v Evropě. Díky tomu můžeme vytvořit prosperující datovou ekonomiku v Evropě, která umožní inovace a nové služby s ekonomickými a sociálními benefity.