CloudPartners.cz

CloudParners je nezávislá nezisková organizace s dvouúrovňovou hierarchickou strukturou, jejímž členem může být každý partner země, za předpokladu dodržování statusu organizace CloudPartners.

CloudPartners je organizací složenou z více než 5 asociací CloudPartners v celé Evropě a je domovem pro více jak 800 členů ze všech koutů České republiky.

Odebírat novinky
CloudPartners poskytuje orientaci, pomoc a osvědčené postupy, jakožto i poskytování podpůrných služeb. Podporujeme vytváření sítě pro sdílení informací mezi zákazníky a poskytovateli Cloudových služeb po celé České republice.

CloudPartners pomáhá poskytovatelům a zákazníkům Cloudových služeb při jejich cloud-migraci a inovacích na Evropské kvalitativní úrovni pro globální nasazení.

Naší misí je budování povědomí o Cloudu a navrhovat procesy i standardy, které budou v této oblasti později převzaty. Dále je naším cílem budování nejen pan-evropské sítě, ale i budování celého ekosystému mezi dodavateli/poskytovateli a příjemci těchto služeb.

V neposlední řadě tvoříme silné vztahy s Evropskými autoritami, Komisí či Parlamentem a tímto podporujeme rozvoj a růst celého „cloud-průmyslu“.

CloudPartners je celoevropské, dodavatelsky neutrální centrum pro sdílení informací mezi zákazníky, poskytovateli, start-upy a výzkumnými institucemi. CloudPartners udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit IT a byznys.

CloudPartners šíří informace o nových byznys modelech či příležitostech zejména pro malé i střední podniky a podporuje rozvoj jednotného evropského digitálního trhu.

  • Kolik firem zálohuje svá data do cloudu na denní bázi 49% 49%
  • Kolik firem považuje cloud za stejně bezpečný nebo bezpečnější než vlastní zdroje 87% 87%
  • Kolik firem zálohuje svá data do cloudu na měsíční či týdenní bázi 68% 68%

CloudPartners udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit IT a byznys z pohledu poskytovaní cloudových služeb a jejich důvěryhodnosti.

Andrej Hyben

zastoupení CloudPartners v České republice

Na čem nám záleží

t

Právní spolehlivost

Daní za flexibilitu je určité omezení v disponování s podmínkami v rámci poskytování služeb a omezení možností přizpůsobit cloudové aplikace potřebám zákazníka. Pomůžeme Vám s implementací a právními předpisy.

Spokojenost partnerů

Jakým způsobem mezi sebou může komunikovat dodavatel a zákazník? Jak určit kde jsou data v cloudu? Jak obhájit bezpečnost řešení? Na tyto otázky známe odpovědi.

Znalostní společnost

Znalostní společnost je koncepce, která vzdeláváním vede k rozvoji a zdokonalování. Nabízíme databázi znalostí o cloudu a poradenství při implementaci řešení.

Cloud v bankovním sektoru

Technologická transformace ke cloudům zdomácněla napříč celým byznys spektrem. Rozdíl mezi bankovním a například telco sektorem je v míře akceptace změny a ochoty přesunout data z fyzických serveroven do cloudu. Hospodárnost a efektivita využívaného prostoru však nutí...

číst více

Cloud Computing – základní rozdělení

Poskytovatelé Cloud Computingu nabízí své služby přes tři různé typy modelů a to IaaS, SaaS a PaaS. Těmto modelům se říká tzv.„servicemodels“. Dále existují Cloudy z pohledu tzv. vývojových modelů, a to jsou typy veřejný, soukromý a hybridní Cloud. Existují také...

číst více

Neváhejte se ozvat

Pokud máte zájem se s nami spojit, budeme rádi když tak udeláte pomocou nasledovního odkazu.